Gratis TKN examen

Gratis examens Theoretische Kustnavigatie (TKN)

Test je navigatiekennis met het gratis oefenexamen van het Watersportverbond.

Gratis examens Theoretische Kustnavigatie (TKN)

Test je navigatiekennis met het gratis oefenexamen van het Watersportverbond. Ga om een duidelijk beeld te krijgen van het TKN examen naar site van de examinerende instantie, het Watersportverbond. Hier vindt u de meest recente informatie over het examen Theoretische Kustnavigatie. Klik op onderstaand linkje voor het examen.  

Oefenexamen TKN