Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden 

Onderstaande voorwaarden zijn een een aanvulling op de door ons gehanteerde Algemene Voorwaarden van de NRTO.

Algemeen

De website is met de grootste zorg samengesteld. Eventueel voorkomende fouten en/of vergissingen binden Vaarbewijsopleidingen (VBO) niet. Zij behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma en de prijzen aan te brengen als daar naar haar mening gegronde redenen voor bestaan. De cursus- en examengelden zijn inclusief BTW en exclusief cursusmateriaal. Let op: de cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, de inschrijving voor en de betaling van het examen. De prijs van de dagcursussen is inclusief koffie of thee en een eenvoudige lunch. Dit geldt niet voor de avondcursussen.

U ontvangt de schriftelijke bevestiging van uw inschrijving binnen vijf werkdagen thuis. Tien dagen voor aanvang van de cursus worden de gegevens over de locatie en andere aanvullende informatie. De prijzen van het lesmateriaal zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden aan u doorberekend.

Wel/geen doorgang cursus/examen

Uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus/het examen wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaald of een cursus/examen door kan gaan. Als de cursus/het examen onverhoopt niet door kan gaan, wordt zo mogelijk een alternatief geboden.

Annulering / wijziging

Als u om dwingende redenen de cursus/het examen niet kunt volgen, kunt u de cursus/het examen annuleren/wijzigen. Annulering/wijziging dient schriftelijk of per mail te geschieden en 24 uur voor aanvang van de cursus/het examen bij ons bekend te zijn. Annulerings/wijzigingskosten bedragen € 20,--.

Betaling

Betaling van enig uit hoofde van een te volgen cursus/examen of besteld lesmateriaal verschuldigd bedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied. Bij overschrijding van die termijn is de wettelijke rente verschuldigd, alsmede het totaal van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Vaarbewijsopleidingen BV moet maken om tot invordering te geraken, met een minimum van € 35,-.

Internetbetaling

Bij bestelling en betaling via internet hebt u het recht om binnen veertien werkdagen na levering het product terug te sturen, waarbij alleen de portokosten voor het terugsturen betaald hoeven te worden. Wij restitueren dan binnen 30 dagen het betaalde bedrag. Als het product niet binnen 30 dagen na bestelling geleverd is, kunt u de bestelling ongedaan maken en restitueren wij het aankoopbedrag. Dit geldt niet voor mondelinge cursussen/examens met een vaste startdatum.

Klachten

Klachten en geschillen worden behandeld conform de Algemene Voorwaarden van de NRTO.