Vaarbewijs 1

Boten Bezorgdienst

Cursussen

Klein Vaarbewijs 1 + 2 en Marifonie

Extra Informatie

Klein Vaarbewijs I + 2 en Marifonie

Vaarbewijs deel 1 is verplicht voor schippers van schepen met een lengte van 15 meter of meer motorboten die een lengte hebben van minder dan 15 meter, maar sneller kunnen varen dan 20 km per uur

Vaarbewijs deel 1 geeft de schipper het recht te varen op rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn Vaarbewijs 1 gebied. Het Klein Vaarbewijs I is niet geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Hiervoor hebt u Vaarbewijs deel 2 nodig. De havens aan de Vaarbewijs 2 gebieden zijn Vaarbewijs 1 gebied.

Voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehavens.