Verzegelingsplicht uitgesteld, overgangstermijn opgenomen

In een reactie van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat op de voortgang van de besluitvorming rondom de verzegelingsplicht voor toiletwater lozing, is bekend geworden dat deze in ieder geval met een half jaar is uitgesteld naar januari 2023. Daarnaast is ook een overgangstermijn bevestigd. Hoe lang deze termijn zal zijn, is nog niet duidelijk.

Het moet nog blijken of het ministerie de voorstellen van het Watersportverbond en haar partners over hoe een verzegeling haalbaar en betaalbaar uitgevoerd kan worden, overneemt. Wij verwachten hier begin 2022 meer inzicht in te hebben. In februari zitten we weer met het ministerie aan tafel. Klik hier voor meer informatie.