Verruiming bedientijden op Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Vanaf 1 oktober 2021 worden de bedientijden op het Groningse deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) verruimd.

Vorig jaar al heeft Rijkswaterstaat de bedientijden van de Prinses Margrietsluis in Lemmer en de bruggen in Friesland aangepast. Schepen kunnen hierdoor steeds langer gebruikmaken van de vaarweg en de sluizen. Klik hier voor meer informatie.