Verbod op ‘varend ontgassen’ onmogelijk

Volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit is een verbod op het uitstoten van giftige dampen door binnenvaartschepen wél mogelijk. Maar de minister kwam dinsdag in een Kamerbrief met een nieuw bezwaar.

Minister Mark Harbers houdt vast aan zijn standpunt dat hij schippers niet kan verbieden om tijdens het varen giftige gassen te laten verdampen uit hun ladingtanks. Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) stelt dat een landelijk verbod onmogelijk is wegens internationale verdragen. Klik hier voor meer informatie.