Veilig varen op de rijksvaarwegen

Met mooi weer is het druk op het water. Varen met een klein schip tussen de grote beroepsvaart kan voor spannende en onveilige situaties zorgen.

De hoofdvaarwegen worden, zeker in de zomerperiode, gebruikt door zowel de beroeps- als pleziervaart. Vanaf een groot schip zijn kleine vaartuigen vaak minder goed te zien. Ook gaan beroepsvaartuigen doorgaans sneller. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Klik hier voor meer informatie.