ICP wordt per 1 maart 2021 aangescherpt

Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen wordt per 1 maart 2021 aangescherpt. Daartoe hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen met het Watersportverbond besloten om misbruik van het document tegen te gaan. Op dit moment worden de details van deze aanscherping uitgewerkt. Begin januari 2021 wordt daarover meer bekendgemaakt. 

Het Watersportverbond is van mening dat het ICP nog steeds een nuttig instrument is voor Nederlandse booteigenaren. Het ICP moet dan wel breed geaccepteerd blijven en daarom moeten we misbruik met alle macht tegengaan.  Klik hier voor meer informatie.