Het verbod op pleziervaart in de Gelderse rivieren is weer opgeheven

Pleziervaart op rivieren mag weer, zwemmen wordt sterk afgeraden wegens vervuiling van het water.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van de ecoli-bacterie, die ernstige darminfecties kan veroorzaken. Het water in Rijn en Waal is mogelijk extra vervuild omdat in Duitsland enkele riooloverstorten geloosd hebben op de Rijn als gevolg van het hoge water. Voor meer inforatie klik hier .