Vissen aan Friese IJsselmeerkust krijgen meer ruimte om te paaien

Erotisch centrum voor vissen bij Bakhuizen: "Enorm veel behoefte aan".

Door de aanleg van een groot moeras op de Mokkebank bij Bakhuizen ontstaat op termijn een ideaal gebied om voor nageslacht te zorgen. Klik hier voor het hele bericht van Omrop Fryslân.