Een boot heeft geen rem

Skûtsjekrant 2016

De IFKS vraagt van debutanten voldoende kennis en vaardigheid om een skûtsjewedstrijd te zeilen. 

Ook al heb je voorrang, je mag het niet nemen. Een toegekend protest met strafpunten kan je deel zijn. 

Vorig jaar kwamen bij twintig skûtsjewedstrijden acht mensen in het ziekenhuis terecht. Veiligheid was het thema bij het Winterpalaver van de 
Stichting Foar de Neiteam. Harm Kuipers vertelde daar dat het IFKS-bestuur onervaren mensen met te weinig kennis kan weigeren. 

Dat is eigenlijk logisch. Een boot mag alleen varen als ze bestuurd wordt door een bekwaam persoon (BPR art. 1.09) . En wie vaart, moet 
alles doen om te voorkomen dat het scheepvaartverkeer in gevaar wordt gebracht. Als het voor de veiligheid nodig is, ben je zelfs verplicht van de verkeersregels af te wijken. Dit eist goed zeemanschap (BPR art. 1.04). 

Bekwaam en vaardig 

De bekwaamheidseis geldt voor alle boten, van roeiboot tot megajacht. De wetgever stelt echter alleen duidelijk eisen aan het besturen snelle en grote boten: sneller dan 20 km/uur en langer dan 15 meter. Die vaartuigen zijn vaarbewijsplichtig, en de eisen zijn helder omschreven. De schippers van alle andere 300.000 boten op de Nederlandse wateren moeten wel bekwaam zijn, maar hoeven geen vaarbewijs te hebben. Als er geen ongelukken gebeuren, is er niets aan de hand. Maar als je betrokken raakt bij een ongeluk met letselschade, kan er een levensgroot probleem ontstaan. Dat kan leiden tot een rechtszaak en hoge (toegewezen) claims. 

Gelukkig zijn er voldoende vrijwillige bekwaamheidsverklaringen, zeker voor zeilers (de CWO diploma’s en RYA certificaten). Daarnaast is er  
het Watersport Certificaat. In een eenvoudige online cursus voor Watersport Certificaat worden alle verkeersregels kort en bondig behandeld met veel aandacht voor de veiligheid. Na het behalen van het Certificaat van Deelname krijg je een keurig bekwaamheidscertifcaat in creditcard formaat. 

Schuldvraag 

Goed zeemanschap is een lastig artikel. Er gelden op het water veel regels, maar omdat een boot geen rem heeft en afhankelijk is van weer, wind en stroming, is het soms onmogelijk om je eraan te houden. Daar moet de mede-vaarweggebruiker op anticiperen. De ‘schuldvraag’ bij ongelukken is op het water veel lastiger dan op de weg. Neem de ‘rechts heeft voorrang’ regel. Op de weg is de toepassing meestal duidelijk. Op het water is het anders. Als degene die van rechts kwam niet alles gedaan heeft om de aanvaring te voorkomen, zijn beiden schuldig. Dan betaalt ieder zijn eigen schade, en ze kunnen ook beiden strafpunten door een protest oplopen. Als ook nog blijkt dat degene die van 
rechts kwam, niks van varen weet, kan hij zomaar opdraaien voor de totale schade. 

Verzekering en cursussen 

Op het water geldt geen verzekeringsplicht, maar het is verstandig om je minimaal voor WA te verzekeren. Het gaat niet vaak mis; maar als het echt mis gaat, zijn de schadeclaims niet mals. Het is beslist onverantwoord om dit risico te lopen. Zorg voor een goede verzekering. Omdat er geen wettelijk toezicht op watersportopleidingen bestaat, is er veel kaf onder het koren. Gelukkig is er de HISWA, die de kwaliteit controleert. Een goede vaarbewijs- of marifonie-opleiding is te herkennen aan het HISWA-keurmerk. Daarnaast zijn er VBO-erkende Vaarbewijs- en Marifonie-opleidingen. Die vind je op de site watersportcursussen.nl. Er is altijd wel een VBO-erkende opleiding in de buurt, ook in Fryslân.

Slaaggarantie 

Met alleen inschrijven voor een cursus kom je er niet. Er moet iets gepresteerd worden. Vaarbewijsopleidingen (VBO) geeft garantie op 
al haar online cursussen, omdat ze bij e-learning kunnen zien wat de cursist gedaan heeft. Als je de hele cursus met goed gevolg hebt doorlopen, móet je wel slagen. Zo niet, dan krijg je alle cursusgeld terug. Voor meer informatie kijk op www.watersportcursussen.nl