CBR tarieven voor 2022 zijn bekend

Daardoor is het mogelijk om examens voor 2022 te reserveren.

Het CBR streeft altijd naar een zo beperkt mogelijke tariefstijging. De huidige stijging ligt iets boven de consumentenprijsindex voor 2021 van 1,8. Klik hier voor meer informatie.