CBR, nieuwe vraagsoorten

Bij een aantal theorie-examens, vanaf 1 oktober 2021 voor de recreatievaart, geldt dat er naast meerkeuzevragen ook nieuwe vraagsoorten in de examens kunnen voorkomen. 

Voor meer informatie klik hier.