Actievoerders bouwen symbolische dijk

Zeshonderd mensen waren vanmiddag aanwezig bij een manifestatie van de Waddenvereniging en Milieudefensie in Holwerd, tegen de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee door Shell. In mei 2021 bepaalde de rechter dat Shell zijn uitstoot met bijna de helft moet verminderen in 2030. 

Nine de Pater, campagneleider Milieudefensie: “Shell brengt mensenlevens in gevaar als het bedrijf het vonnis van de rechter niet uitvoert. Boren onder de Waddenzee staat haaks op het vonnis. Daarnaast is dit UNESCO Werelderfgoed, dat is de laatste plek om nieuwe aardgaswinning te starten. Deze manifestatie laat zien dat Milieudefensie daar zeker niet alleen in staat.” Frank Petersen van de Waddenvereniging, somde in zijn speech nog 18 redenen waarom er niet geboord zou moeten worden terhoogte van Ter Naard. Klik hier voor meer informatie.