77 Boetes voor recreatievaart

Afgelopen Pinksterweekend controleerde Rijkswaterstaat samen met de politie op de Maas op de naleving van vaarregels door recreatievaarders. Doel was ook om ongewenst gedrag op het water aan te pakken.

In de afgelopen jaren is de roep om strengere handhaving op de Maas steeds luider geworden, weet mobiel verkeersleider Joost Jansen. Hij vaart al dertien jaar op de Maas namens Rijkswaterstaat en was één van de initiatiefnemers van de handhavingsactie. Klik hier voor meer informatie.