Vaarbewijs

Hoogeveen Kreeft Opleidingen

Extra Informatie

Klein Vaarbewijs 1

Vaarbewijs deel 1 is verplicht voor schippers van schepen met een lengte van 15 meter of meer en motorboten die een lengte hebben van minder dan 15 meter, maar sneller kunnen varen dan 20 km per uur.Vaarbewijs deel 1 geeft de schipper het recht te varen op rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn Vaarbewijs 1 gebied. Het Klein Vaarbewijs 1 is niet geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Hiervoor hebt u Vaarbewijs deel 2 nodig.

Klein Vaarbewijs 2

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, echter wel voor het bevaren van de zeehavens.