Vaarbewijs

Deventer Neptunamor

Cursussen

Klein Varbewijs 1 en 2

Extra Informatie

Klein Vaarbewijs 1

Het klein vaarbewijs 1 (KVB1) is een leuke cursus voor iedereen die van plan is de binnenwateren op te gaan.  Je leert waar je aan moet denken voor vertrek, praktische manoeuvreer tips, wat je aan vaarweg markeringen tegenkomt tijdens een tocht en hoe je gebruik maakt van kaarten en boekwerken. Vanzelfsprekend komen ook de vaarregels aan de orde.  Door op deze wijze met de stof bezig te zijn zie je meer tijdens vaartochten en heb je nog meer plezier aan de watersport. Deze kennis bij iedereen aan boord verhoogt de veiligheid!

Klein Vaarbewijs 2

Deze stof voor het klein vaarbewijs 2 betreft de kennis voor het varen op groot water en omhelst naast reglementen en meteorologie het onderdeel navigatie. Je kunt het examen  KVB1 en KVB2 in een keer doen of eerst het examen KVB1 en later het KVB2. Het KVB2 geeft de schipper het recht te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehavens. Veel schippers die doen het examen Theoretische Kustnavigatie [TKN] na het examen KVB1. Na het behalen van KVB1 en TKN kun je het KVB2 aanvragen zonder examen te doen