Marifonie / GMDSS / Marcom B

Den Helder Instructie op maat

Extra Informatie

Waarom een cursus marifonie?

Omdat steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat u de marifoon uitluistert.

Bij het zoeken van een ligplaats in een haven is een marifoon een handig hulpmiddel.

In vaarwater met groot vrachtverkeer wordt verwacht dat u marifoon heeft.

iedereen staat via een bepaald kanaal met elkaar in contact. Vooral in een noodsituatie is dit een groot voordeel ten opzichte van de mobiele telefoon. Met een marifoon hoort iedereen in uw omgeving wat er aan de hand is. En u kunt via VHF 16 uw noodmelding doorgeven aan het kustwachtcentrum Den Helder.