TKN en Watersportcertificaat

Assen Neptunamor

Cursussen

TKN

Extra Informatie

Kustnavigatie TKN

De cursus TKN is een zeer praktische navigatie cursus waarbij opgaven uit oude TKN examens gebruikt worden als voorbeelden en oefenmateriaal. Op een interactieve wijze behandelen we onderwerpen zoals kaarten, boekwerken en navigatie instrumenten. Ook komen getijden en stromingen aan bod.  Zeer uitgebreid gaan we in  op constructies in de kaart. Andere belangrijk onderdelen zijn de meteorologie en reglementen en de praktische toepassing daarvan. Voor deze cursus is een reader ontwikkeld waarin te oefenen examenvragen staan, zie het cursusmateriaal. Voor verdere informatie en het examen zie de site van het watersportverbond