Exameninfo Vaarbewijs

De examinerende instantie voor het Klein Vaarbewijs 1 en Klein Vaarbewijs 2 is de VAMEX. VBO Vaarbewijsopleidingen verzorgt de opleidingen en de VAMEX examineert.

Vanzelfsprekend is er regelmatig overleg tussen VBO en VAMEX. Met de invoering van een ook voor opleiders geheime database met examenvragen is de afstemming opleiding en examen wel een stuk lastiger geworden.

Klein Vaarbewijs 1 of 2?

Het Klein Vaarbewijs is een vaarbewijs dat verplicht is voor de vaart met snelle (sneller dan 20 km/uur) en/of grote boten (15 tot 25 meter).  Klein Vaarbewijs 1 of Klein Vaarbewijs 2 is afhankelijk van uw vaargebied. 
Klein Vaarbewijs 1 is vereist voor kleine binnenwateren, rivieren, kanalen en meren.
Klein Vaarbewijs 2 is verplicht als u ook op ruime binnenwateren (Ooster en Westerschelde, IJsselmeer, Wadden) vaart.

Aanmelden voor het examen Klein Vaarbewijs

U kunt alleen online aanmelden. Dat kan via de site www.vamex.nl. In bijzondere gevallen kunt u ook bellen, 088-456 4567. U kunt het hele jaar door examen doen. Het Klein Vaarbewijs kan pas aangevraagd worden als men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.