Vaarbewijsplicht voor de pleziervaart

Alleen voor snelle boten

Voor jachten (pleziervaart) tot 15 meter geldt alleen een vaarbewijsplicht voor boten die sneller kunnen varen dan 20 km/uur. Voor deze categorie geldt ook een registratieplicht.

Als je snel wilt varen, moet je het Klein Vaarbewijs hebben. Mijn advies is: eerst het vaarbewijs halen en dan pas een snelle boot kopen want het examen Klein Vaarbewijs is best lastig, zeker als je geen of weinig vaarervaring hebt.

Voor zeilboten, sloepen en kajuitjachten geen vaarbewijsplicht.

De ‘natuurlijke’ snelheid (rompsnelheid) voor alle boten tot 15 meter is minder dan 20 km/uur. Alleen een boot die ‘overpowerd’ is en niet door, maar over het water vaart (planeert), gaat sneller dan 20 km/uur. 

Geen vaarbewijsplicht,

Voor het overgrote deel van alle pleziervaart geldt geen vaarbewijsplicht. Dat betekent niet dat je zo maar met een boot kunt wegvaren. Dat is zondermeer onverantwoord. Varen met een boot is net iets anders dan rijden met een auto; het is niet echt moeilijk als je maar goed voorbereid bent.

Wel bekwaamheidseis

In het Binnenvaart Politiereglement Artikel 1.09 staat duidelijk dat een boot alleen mag uitvaren als het sturen verricht wordt door een daartoe bekwaam persoon. Het geldt voor alle boten en er is geen enkele uitzondering op. Op zich een heldere regel en zolang alles goed gaat, is geen enkel probleem. Het wordt pas lastig als er ongelukken gebeuren. Bij een aanvaring kan de tegenpartij beweren dat het jouw schuld is omdat je gewoon niet kunt varen en regels niet kent. Probeer dan maar eens om zonder papieren aan te tonen dat je wel bekwaam bent en wel kunt varen. Dat wordt een ellenlange discussie.

Nautische basiskennis

Sinds kort is er een boekje (Studiewijzer Watersport Certificaat) op de markt waarin de spelregels op het water helder worden uitgelegd. Elke beginnende watersporter zou dit boekje moeten doorlezen. Met een goede kennis van de regelgeving kun je ongelukken maar ook stress en zinloze scheldpartijen voorkomen. Met meer kennis krijg je meer begrip voor je mede waterweggebruiker en wordt het varen voor iedereen een stuk aangenamer. Als je je kennis ook aantoonbaar wilt maken, kun je examen doen en krijg je het Watersport Certificaat. Het is een soort ‘Vaarbewijs light’ voor alle niet vaarbewijs plichtige botenbezitters of huurders. Voor meer informatie over opleiding en examinering klik hier 

 

Ben Ros,
Vaarbewijsopleidingen (VBO)
Info@benros.nl