Ga deze zomer goed voorbereid het water en haal het Watersport Certificaat.

Artikel 1.09 lid 1van het Binnenvaart PolitieReglement (BPR) luidt: "Een schip mag niet varen indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam persoon."

WSC voorkant.jpg

Onduidelijk

Dit lijkt een helder artikel alleen staat er niet in hoe je kunt aantonen dat degene die stuurt bekwaam is of niet. Zo lang er geen ongelukken gebeuren is er niets aan de hand, maar bij een aanvaring heeft de schipper zonder vaarbewijs een groot probleem. Toon maar eens aan dat je zonder papieren toch bekwaam bent. Het kan er toe leiden dat degene zonder vaarbewijs op grond van artikel 1.09 veroordeeld wordt voor alle schade.

Verschil vaarbewijsplicht en bekwaam

Artikel 16 van het BinnenVaartBesluit (BVB) zegt dat alle pleziervaartuigen die sneller kunnen dan 20 k/m per uur en/of tussen 15 tot 25m lang zijn, een klein vaarbewijs moeten hebben. Veel mensen trekken hieruit de conclusie de overige boten zo maar zonder enige kennis van zaken het water op kunnen. Dat is dus beslist niet waar!! 

Maak je kennis aantoonbaar en haal het Watersport Certificaat

Voorkom maanden of jaren getouwtrek en discussie over bekwaamheid. Dat is alleen maar negatieve energie en kost een hoop tijd. Besteed liever wat tijd aan het behalen van het Watersport Certificaat. Met een dagcursus Watersport Certificaat is dat een fluitje van een cent en nog gezellig ook. Geen tijd voor een cursus kijk dan eens of een online cursus iets voor je is of bestel de Studiewijzer Watersport Certificaat.