LivestyleXperience

LifstyleXperience besteedt regelmatig aandacht aan de watersport, in dit geval over de veiligheid op het water.

Kennis van verkeersregels is belangrijk voor de veiligheid op het water. Ben Ros, directeur van Vaarbewijsopleidingen, vertelt over e-learning en Watersportcertificaat. Klik hier voor een korte samenvatting.