Laatste nieuws CBR/VAMEX

3 september 2019: Voor nieuwe examenkandidaten Klein Vaarbewijs is het niet meer mogelijk om in 2019 examen te doen. 
Vandaag ontvingen wij onderstaand bericht.

Beste opleider/uitgever,

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs. Het CBR neemt deze taak over van VAMEX. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte. Ook de examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan de huidige VAMEX-tarieven.

Inmiddels zijn alle examens voor 2019 bij VAMEX gereserveerd. Dit betekent dat het voor nieuwe kandidaten niet meer mogelijk is om in 2019 examen te doen.  

Recreatievaartexamens kunnen alleen door de kandidaat gereserveerd worden en niet door de opleider. Toekomstige examenkandidaten kunnen in oktober bij het CBR terecht voor het reserveren van de recreatievaartexamens. Kandidaten kunnen dan vanaf januari 2020 op één van de 20 CBR-locaties theorie-examen doen.

In de tweede helft van september volgt meer informatie over recreatievaartexamens op cbr.nl. Ook is dan de exacte datum bekend wanneer kandidaten examens kunnen reserveren bij het CBR.

Zie ook de FAQ op cbr.nl

Met vriendelijke groet,

CBR divisie CCV