Varen op zee, hoe veilig is het?

Steeds meer mensen gaan de zee op. De plezierjachten worden steeds groter en steeds meer mensen gaan de zee op. Weg van sloten plassen en het wijde water op. Niet alleen richting Wadden of Noordzee maar ook de Middellandse zee is erg in trek.

De moderne boten kunnen het goed aan, ze zijn een stuk zeewaardiger dan de houten Vrijheid van Kapitein Rob, een bekende strip uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De vraag is of de bemanning voldoende voorbereid is op het varen op zee.

Geen wettelijke eisen

Het wordt op zee steeds drukker, meer grote zeeschepen en meer pleziervaart. Voor de beroepsvaart gelden in verband met de veiligheid strenge bekwaamheids- en uitrustingseisen maar aan kleine boten (pleziervaart) worden geen bekwaamheids- en uitrustingseisen gesteld. Je kunt zonder marifoon, reddingsvesten, brandblussers, kompas, GPS of wat dan ook naar Engeland varen en je hebt ook geen vaarbewijs of iets dergelijks nodig. Af en toe wordt er, als je een haven binnenvaart, gecontroleerd of er BTW betaald is.

Internationaal

Voor veel landen, met name aan de Middellandse zee, heb je voor het varen in de territoriale wateren wel degelijk een vaarbewijs nodig. Europees is daarvoor het ICC (International Certificate of Competence) in het leven geroepen. Als Nederlander krijg je een ICC coastal waters als je in het bezit bent van het Klein Vaarbewijs 2 of het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN).

TKN of Vaarbewijs?

Voor de mensen die nog twijfelen tussen IJsselmeer of Noordzee is onlangs het cursusboek ‘Studiewijzer Theoretische Kustnavigatie’, ISBN 978-94-91173-14-1 verschenen. In de eerste vier lessen van het boek wordt de leerstof voor het Klein Vaarbewijs 2 besproken en in de tweede helft de leerstof TKN. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische navigatie opdrachten aan de hand van vier bij het boek behorende water- en zeekaarten.