Recensie Studiewijzer Klein Vaarbewijs 1 en 2

Bovenstaande titel is onlangs op aanschaf informatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Geachte heer / mevrouw,

De ondertitel is 'Alles wat u moet weten voor het examen klein vaarbewijs'. Samensteller: Ben Ros ; illustraties: Anna van Helsdingen ; foto's: Coen Adams. - Zevende druk, 's -Gravenmoer : Vaarbewijsopleidingen (VBO), 2015. - 232 pagina's : illustraties, foto's ; 30 cm + Examenkaart vaarbewijzen.

Dit is de officiële studiewijzer ter voorbereiding op het Vaarbewijsexamen dat verplicht is voor schepen tussen de 15 en 25 meter lengte en/of die harder kunnen varen dan 20 km/u. Het zogenoemde Klein Vaarbewijs 1 is bedoeld voor binnenwateren en Klein Vaarbewijs 2 voor ruimer water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. De examenstof wordt op een heldere manier uitgelegd met veel illustraties. Ieder hoofdstuk bevat meerkeuze-examenvragen, waarvan de antwoorden achterin zijn te vinden. De auteur is onderwijskundige en watersporter. Het boek bevat een losse hydrografische examenkaart voor oefendoeleinden.

Bestelnummer: 2014451015 NBD Biblion, Afd. Redactie Media Aanbod, E mi@nbdbiblion.nl
Huygensstraat 1, 2721 LT Zoetermeer; Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer; www.nbdbiblion.nl