Online watersportcursussen

Online examentrainers, prima hulpmiddel maar geen cursus

Een examentrainer is een handig hulpmiddel bij zelfstudie of bij een mondelinge cursus. Heb je het boek of de cursus helemaal doorgewerkt, kun je met de examentrainer je kennis verdiepen en/of op peil houden.

Een examentrainer is niet veel meer dan een groot aantal oefenvragen die betrekking hebben op de examenstof. Let op, het zijn nooit de originele examenvragen of originele examens. De database met examenvragen van de VAMEX (examinator voor het vaarbewijs) is strikt geheim. Zelfs de vragen van het VAMEX voorbeeldexamen zijn uit de database gehaald en komen in het examen niet voor.

Met alleen vragen oefenen ga je niet slagen.

Alleen vragen oefenen werkt contra productief; de oefenvragen gaan over dezelfde stof als de examenvragen maar de examenvragen zijn echt anders. Als je op het examen een vraag tegen komt waarvan je denkt ‘die vraag die ken ik’ moet je extra op je hoede zijn want de vraag is echt anders en het antwoord dus ook.

Online cursus, volledige cursus en 100% slaaggarantie

Een online cursus is een complete opleiding die begint met een heldere uitleg van de diverse examen onderwerpen. Na elke uitleg volgen een stel controle vragen om te zien of je het echt begrepen hebt. Daarnaast is er een speciaal trainingsprogramma dat speciaal op jou is afgestemd. Het systeem onthoudt waar je niet goed in bent en die onderdelen worden extra getraind. Je krijgt voortdurend feed back en kunt precies zien hoever je gevorderd bent. In de cursus is ook een examentrainer ingebouwd waarmee je onder andere onbeperkt examens kunt oefenen. Als je de cursus volledig en met succes hebt doorgewerkt, ontvang je een bewijs van deelname. Dat betekent dat je helemaal klaar bent om examen te doen. Als je onverhoopt toch zakt, krijg je het volledige cursusgeld terug. Gelukkig gebeurt dit zelden.

Meer dan 10 jaar ervaring

VBO is in 2005 als eerste in Nederland begonnen met online cursussen vaarbewijs. Inmiddels hebben meer dan 70.000 cursisten een VBO onlinecursus gevolgd en meer dan 99% is de eerste keer geslaagd. Dat is een fantastisch resultaat, zeker als je weet dat het algemeen landelijk slagingspercentage zo rond de 55% ligt. Het landelijk percentage examenkandidaten dat de eerste keer slaagt, ligt veel lager.  

Meer informatie over opleiding en examinering vind je op deze site.

Ben Ros, Vaarbewijsopleidingen (VBO), Info@benros.nl