Examen Basiscertificaat Marifonie

Groepsexamen op afspraak

Als landelijk examinator voor Marifonie en Marcom-B neemt VBO op afspraak examens af bij verenigingen, bedrijven en vaarscholen op lokatie. Waar en wanneer u wilt. Daarnaast organiseert VBO maandelijks op verschillende plaatsen in Nederland theorie examens. Deze zijn op zaterdag en beginnen om 10.30 uur en staan open voor alle watersporters.

Het Marifoon examen

Het examen wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit meerkeuzevragen. De maximale tijdsduur van het examen bedraagt 60 minuten. Aanvullende informatie ontvangt u met de oproepbrief.

Annulering

Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot drie dagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering of wijziging wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 20,- administratiekosten gerestitueerd. Bij niet verschijnen of bij annulering binnen de periode van drie dagen voor de examendatum vervalt ieder recht op restitutie. 

Burgerservicenummer/sofinummer

Dit nummer is gelijk aan het Sofinummer. U kunt dit nummer vinden op uw Nederlandse paspoort model 2001 (pagina 1, de 9 cijfers bij persoonsnummer), Europese/Nederlandse identiteitskaart (op de voorzijde, de 9 cijfers bij persoonsnummer). Verder is dit nummer vermeld op de zorgpas van de zorgverzekeraar en op de gangbare salarisstroken. Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer. In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.

Getuigschrift

De geslaagden ontvangen na het behalen van het examen een getuigschrift plus een formulier waarmee het certificaat kan worden aangevraagd bij het Agentschap Telecom. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voordat u het officiële certificaat in huis heeft met de benodigde ATIS code.