De nieuwe generatie marifoons

Een kwestie van programmeren

Vroeger had je een binnenvaart- of een zeevaartmarifoon. Dat waren twee verschillende apparaten met duidelijk verschillende schakelingen. 

De huidige marifoons, ongeacht het merk, kunnen alles; het is een kwestie van programmeren. Standaard zijn de meeste marifoons als zeemarifoon voorgeprogrammeerd. Als je het apparaat aansluit, werken de knoppen high en low power en dual/trippel watch en als je het MMSI-nummer invoert ook de DSC module.

Binnenvaart marifoon

Als je op het binnenwater (inclusief het ruim binnenwater) vaart, moet de marifoon voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Baselovereenkomst. Dat betekent:

  • automatische reductie op diverse kanalen;
  • geen dual of trippel watch;
  • geen DSC.

Geen DSC houdt in dat de DSC distressknop niet werkt.

Door in de marifoon een ATIS nummer te programmeren en te activeren, voldoet je marifoon aan alle eisen van de Baselovereenkomst.

Tweede marifoon

Als je ook op de Waddden, IJssel- en Markermeer, Ooster- en Westerschelde vaart, mag je voor noodgevallen (distress) een tweede marifoon hebben waarmee je een DSC distress call kunt versturen. Dat kan ook met een EPIRB. Maar je kunt ook met je binnenvaartmarifoon op kanaal 16 een Mayday uitzenden.

Zeevaart marifoon

Als je op zee vaart, hoeft je marifoon niet te voldoen aan de Baselovereenkomst en kun je alle functies die er standaard opzitten, gebruiken. Je hebt wel het bedieningscertificaat Marcom-B of SRC nodig. In de gebruiksaanwijzing van de marifoon staat hoe je de ATIS aan en uit kunt zetten. Dat is heel mooi want met de ATIS uit heb je een perfecte zeevaartmarifoon met alle toeters en bellen.

Advies

Binnenwater ATIS aan en je marifoon voldoet aan alle eisen die aan een binnenvaartmarifoon gesteld worden. Zee ATIS uit en je hebt een prima zeevaartmarifoon met een uitstekend bereik (hoog vermogen), ook in noodgevallen. Zorg voor een Marcom-B of SRC certificaat en vraag bij Agentschap Telecom een MMSI-nummer aan. Als er geen MMSI-nummer is geprogrammeerd, werkt de DSC module niet en kan er geen DSC distress call worden verzonden. Vergeet als zeezeiler niet de marifoon aan een GPS te koppelen zodat bij een DSC distress call ook de positie wordt meegezonden, dat maakt het zoeken een stuk makkelijker.