Aantal e-learning cursisten groeit explosief

In de afgelopen periode is het aantal online cursisten bijna verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In totaal hebben in de afgelopen jaren ruim 85.000 watersporters een VBO online cursus gevolgd.

VBO verzorgt vanaf 2000 opleidingen Klein Vaarbewijs in Nederland en Belgie. In het begin waren dat vooral mondelinge cursussen die in zo’n 20 plaatsen werden gegeven. In 2005 is VBO gestart met online cursussen en nu, in 2017, zijn het vooral online cursussen. In de afgelopen periode is het aantal online cursisten bijna verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In totaal hebben in de afgelopen jaren ruim 85.000 watersporters een VBO online cursus gevolgd.

Eenvoudig

Iedereen die kan mailen en iets kan opzoeken via Google, kan ook inloggen in een online cursus van VBO. En als het onverhoopt niet lukt, kan men onder kantoortijden bellen met de VBO helpdesk. De opbouw van de cursus is eenvoudig, je begint met een overzichtelijk stukje leerstof en vervolgens krijg je zo’n 15 controle vragen om te zien of je de stof ook begrepen hebt. Waar nodig zijn filmpjes toegevoegd om de leerstof te verduidelijken.

Trainingsmodule

Iets wat je al weet, hoef je niet extra te trainen. Het systeem past zich aan de cursist aan. Het registreert wat je goed en fout doet en in de memotrainingen krijg je vooral onderwerpen die je eerder fout gemaakt hebt, je leert van fouten. Als je de hele stof doorgewerkt hebt, kun je onbeperkt oefenexamens maken.

Bewijs van Deelname

Als je de cursus helemaal en met goed gevolg doorlopen hebt, krijg je automatisch een Bewijs van Deelname. Daarmee geeft het systeem aan dat je klaar bent om examen te doen.

Mocht je ondanks het Bewijs van Deelname niet slagen, kun je contact opnemen met VBO en VBO bekijkt dan samen met jou wat er mis is gegaan en VBO betaalt jouw herexamen.

Up to date

Het examen verandert voortdurend en VBO heeft regelmatig overleg met de VAMEX (de examencommissie). Als er iets in het examenprogramma verandert, worden de veranderingen direct in de online cursus doorgevoerd.