2019, een spannend jaar voor het Vaarbewijs

2019 Is het laatste jaar dat de examens Klein Vaarbewijs worden afgenomen door de VAMEX. Per 01-01-2020 neemt het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) deze taak over. Welke gevolgen dat gaat hebben voor de vorm en inhoud van het examen weten we niet maar dat er wat gaat veranderen is zeker.

Een stukje geschiedenis

In 1983 heeft de overheid besloten om op verzoek van verschillende watersportorganisaties een speciaal vaarbewijs voor een beperkte groep watersporters, namelijk alleen snelle boten > 20km/uur en grote boten > 15 meter in de wet op te nemen . Deze twee groepen konden op vrijwillige basis dit vaarbewijs gaan halen. Tien jaar later (1993) werd het Klein Vaarbewijs voor deze twee groepen verplicht gesteld. De examinering van het Klein Vaarbewijs werd uitbesteed aan de waterportorganisaties die hiervoor een speciaal instituut (VAMEX) hebben opgericht.

Vreemd

Dan gebeurt er iets heel vreemds. In 1983 is duidelijk besloten dat er alleen een speciaal vaarbewijs zou komen voor snelle en grote boten en dat er geen vaarbewijs zou komen voor het overgrote deel van de watersporters die varen een ‘gemiddelde’ (zeil)boot, niet sneller dan 20 km/uur en niet langer dan 15 meter. Desondanks beslist de examencommissie (VAMEX) om het examen af te stemmen op het varen met een gemiddeld (zeil)boot, een boot waarvoor het Klein Vaarbewijs niet is bedoeld. Dat is in loop van de jaren nooit veranderd en betekent dat bestuurders van snelle motorboten verplicht zijn om van alles te leren over het varen met een gemiddelde (zeil)boot om met hun snelle boot te mogen varen. Dat kan nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest.

CBR

Het CBR is gespecialiseerd in de afstemming doelgroep – examen. Voor elke doelgroep is er een apart examen (motor, personen auto, vrachtwagen, personenvervoer enz.). Het ligt voor de hand dat het CBR het Klein Vaarbewijs gaat splitsen in een Klein Vaarbewijs voor grote boten (15-25 meter) en een Klein Vaarbewijs voor snelle boten. 
Op termijn zal er zeker iets gebeuren met relatief grote zeil- en motorboten die nu zonder vaarbewijs op het IJsselmeer, Wadden en Westerschelde mogen varen.
Het CBR is gespecialiseerd in het afnemen van praktijk examens. Het zou zo maar kunnen dat er in de komende jaren ook een praktijk examen voor het Klein Vaarbewijs komt, net als in Belgie. 
Het wordt een spannend jaar. .